Channel

https://www.youtube.com/watch?v=VnfYyfbV-5s

(Phóng sự HTV7) Ecovina tham gia triển lãm Vietbuild 2023 tại Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=pZvH1g5UbUk

Phóng sự VtC6 -sự kiện khánh thành nhà máy Ecovina số 2

https://www.youtube.com/watch?v=aT2rFPGZ3q0

Ecovina nhận cúp thương hiệu tin cậy 2022